Irssi

Från Archlinux wiki
Hoppa till: navigering, sök


irssi är en modulär, textbaserad klient för IRC.

Innehåll

Installation

  • Som root, kör kommandot:
# pacman -S irssi

Konfiguration

  • Konfigurationen görs igenom att editera config-filen som finns i ~/.irssi/config. Om du vill kan du starta irssi med en annan config-fil med det här kommandot:
$ irssi --config=FILE
  • Det händer ibland att omljud(t ex ü) inte visas ordentligt. För att fixa det problemet måste du sätta rätt teckenkodning direkt i irssi med följande kommando:
/set recode_autodetect_utf8 ON
/set recode_fallback CP1252
/save

Installera ett script

  • Låt oss installera ett script som kontrollerar stavning
  • I terminalen skriver du:
# pacman -S ispell
$ mkdir -p ~/.irssi/scripts/autorun
$ cd ~/.irssi/scripts
$ wget http://scripts.irssi.org/scripts/spell.pl
# perl -MCPAN -e 'install Lingua::Ispell' # du måste vara root för att utföra detta
$ irssi
  • I irssi skriver du sedan:
/script load spell.pl
  • Om det fungerade ska detta skrivas ut:
- - Irssi: Loaded script spell

Tips: /bind meta-s /_spellcheck gör så att du kan trycka ALT + s för att kontrollera stavningen på din nuvarande rad.

Om du vill att scriptet ska starta automatiskt med irssi så kan du länka scriptet till katalogen autorun.

$ cd ~/.irssi/scripts/autorun
$ ln -s ../spell.pl .

Proxy

För att använda irssi bakom en HTTP proxy måste du ange följande kommandon:

/SET use_proxy ON
/SET proxy_address <Adress till proxy>
/SET proxy_port <Port till proxy>
/SET -clear proxy_string
/SET proxy_string_after conn %s %d
/EVAL SET proxy_string CONNECT %s:%d HTTP/1.0\n\n

irssi uppdaterar sedan config-filen med motsvarande. Om du inte längre behöver en proxy så stänger du av den med use_proxy OFF.

Om din proxy behöver ett lösenord:

/SET proxy_password ditt_pass

Om du inte behöver lösenordet:

/SET -clear proxy_password

Mer information

Personliga verktyg
På andra språk