Logitech Quickcam Pro 9000

Från Archlinux wiki
Hoppa till: navigering, sök

Logitech QuickCam Pro 9000 är en dyr och ganska högkvalitativ webbkamera som finns tillgänglig i flera varianter. Den är givetvis en UVC-enhet och fungerar direkt i de flesta fall men om du vill få ut maximal nytta från enheten på Arch Linux behöver du utföra en del magiska tricks.

Innehåll

Användningsscenario

Jag använder webbkameran för att spela in videofilmer för en blogg och jag vill ha högsta möjliga bildkvalitet. Därför kommer jag fånga okomprimerad, råa video- och audioströmmar, använda autofokusfunktionen och se till att få en konstant hastighet på 25 bildrutor per sekund. Att använda okomprimerad video innebär att du kommer undvika kompressionsartefakter, minimera CPU-belastningen under inspelning och tillåter maximal komprimering av slutresultatet. Användandet av autofokus (istället för fixerat fokus) garanterar skarpast möjliga bild.

Som standard är kameran begränsad till 15 bildrutor per sekund när automatisk exponering används. Det beror på att tiden som krävs för varje bildruta är längre om ljusförhållandena är dåliga eftersom mindre ljus träffar sensorn. 15 bildrutor är den lägsta accepterbara gräns som automatexponeringen måste garantera. Tråkigt nog ser 15 bildutor per sekund väldigt illa ut så vi måste slå av automatisk exponeringskontroll och istället själva se till att belysningen är god.

Om du bara vill utnyttja kameran som en webbkamera är det lämpligare att välja ett komprimerat format som t.ex. MJPEG vilket innebär mindre belastning på USB-bussen och datorns CPU. Billigare webbkameror saknar oftast de komprimerade formaten eftersom de kräver mer hårdvara och innebär ökade licenskostnader.

Bildfångarmjukvara

Den överlägset bästa bildfångarmjukvaran som jag testat är guvcview. Den låter dig inte enbart specificera exakt vilket ljud, video och containerformat att spara i utan har också möjligheten att kontrollera fokus på kameran. Fokuskontroll är inte en del av UVC-standarden och utan en mjukvarukomponenten som hanterar den kommer du inte att kunna använda automatfokus alls. Tråkigt nog är inte guvcview tillgängligt från de vanliga Arch Linux-arkiven utan måste byggas "manuellt" tillsammans med stödbibliotek.

Att bygga mjukvaran

libwebcam är stödbiblioteket som behövs för autofokus. guvcview är videofångarapplikationen.

Both applications are built easily using the AUR/ABS build system. In the case of libwebcam I used the patches and build scripts provided by esteemed member whitelynx.

Båda applikationerna är enkla att bygga med hjälp av AUR/ABS-byggsystemet. I fallet med libwebcam använde jag patcharna och byggscripten som den framstående medlemmen whitelynx tillhandahåller.

Registrera kamerakontrollerna

Under installationen av libwebcam kommer följande rad att läggas till i filen /etc/udev/rules.d/80-uvcdynctrl.rules

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="video4linux", DRIVERS=="uvcvideo", RUN+="/lib/udev/uvcdynctrl"

Efter installationen kopplar du från och återansluter kameran för att trigga reglerna, starta sedan guvcview en gång som root, bara för att initialisera autofokus-kontrollerna. Om du inte redan är en medlem av "video"-gruppen så bör du lägga till dig själv i den och logga in på nytt. Efter detta skall du kunna använda kamerans fulla funktionalitet, inklusive automatfokus, även som en vanlig användare.

Personliga verktyg
På andra språk